Εκτροφή

Η εκτροφή των σαλιγκαριών γίνεται σε διχτυοκήπια του ενός στρέμματος (20 Χ 50m) με την εντατική μέθοδο (κλειστού τύπου εκτροφή) και περιλαμβάνει το στάδιο της αναπαραγωγής και το στάδιο της πάχυνσης. Ο χώρος της εκτροφής είναι οργανωμένος σε ειδικά διαμορφωμένα διαμερίσματα, τα παρτέρια. Η αναπαραγωγή γίνεται σε ξεχωριστά παρτέρια από την πάχυνση και η διαχείριση των γεννητόρων διαφέρει από αυτή των σαλιγκαριών της πάχυνσης.

Όσον αφορά το κομμάτι της αναπαραγωγής σπουδαίο ρόλο παίζει η ποιότητα των γεννητόρων. Ξεκινάμε λοιπόν με την επιλογή των κατάλληλων σαλιγκαριών που θα χρησιμοποιηθούν ως γεννήτορες και εν συνεχεία τους τοποθετούμε στα παρτέρια,  της αναπαραγωγής. Η διαδικασία της πάχυνσης είναι οργανωμένη σε ομάδες  παρτεριών που φιλοξενούν σαλιγκάρια της ίδιας ηλικιακής κλάσης. Οι απαιτήσεις των σαλιγκαριών σε νερό εξασφαλίζονται με ποτίσματα που γίνονται σε μορφή υδρονέφωσης μέσω υδραυλικού συστήματος που λειτουργεί με αυτοματισμό. Η θρέψη των σαλιγκαριών γίνεται με σιτηρέσιο, το οποίο αποτελείται από καλαμπόκι, κριθάρι, σιτάρι, πίτουρο και ιχνοστοιχεία. Δε γίνεται χρήση αντιβιοτικών και συντηρητικών. Τα σαλιγκάρια μας φτάνουν το εμπορεύσιμο μέγεθος σε περίπου 120 ημέρες.