Μονάδα – Υπηρεσίες

Το εκτρεφόμενο είδος είναι το Cornu aspersum (Helix aspersa) γνωστό ως Κρητικός χοχλιός.

Μονάδα

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη έξω από την πόλη της Καστοριάς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διαλεκτό

Εκτροφή

Η εκτροφή των σαλιγκαριών γίνεται σε διχτυοκήπια του ενός στρέμματος με την εντατική μέθοδο

Υπηρεσίες

Υπηρεσίες τεχνογνωσιακής υποστήριξης για την κατασκευή και το στήσιμο νέων μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών.