Μονάδα

Η μονάδα είναι εγκατεστημένη έξω από την πόλη της Καστοριάς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Διαλεκτό, σε υψόμετρο 600 μ δίπλα στον ποταμό Αλιάκμονα όπου το μικροκλίμα της περιοχής είναι ιδανικό για την ανάπτυξη των σαλιγκαριών.Αποτελεί μια σύγχρονη μονάδα όπου πληροί όλους τους κανονισμούς και τις προϋποθέσεις του Ελληνικού κράτους για τη λειτουργία της. Ιδρυτές της είναι οι Θωμάς και Νικόλαος Γιαννηκώτσιου.

Η σπουδή και η κατάρτισή μας στη Γεωπονική επιστήμη, μας έδωσε το πλεονέκτημα να οργανώσουμε μία μονάδα κατάλληλη ώστε να υποστηρίζει τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των εκτρεφομένων σαλιγκαριών. Η επιμέλειά μας ως προς την ορθή διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και της τήρησης των κανόνων ορθής υγιεινής πρακτικής, αποτελεί βασικό στοιχείο στην εργασία μας.

Με την πάροδο των ετών κατά την ενασχόλησή μας με την εκτροφή των σαλιγκαριών και την εμπειρία που αποκτήσαμε από αυτή, έχουμε βελτιώσει σημαντικά τα μοντέλα και πρωτόκολλα που χρησιμοποιήσαμε στο ξεκίνημά μας και έχουμε καταφέρει να προσαρμόσουμε την παραγωγική διαδικασία στις συνθήκες της περιοχής μας.

Η μονάδα μας στις εγκαταστάσεις της περιλαμβάνει τα διχτυοκήπια όπου γίνεται η εκτροφή των σαλιγκαριών, αποθηκευτικούς χώρους για τη διατήρηση των σαλιγκαριών καθώς και γραφεία και χώρο υποδοχής για τους επισκέπτες και τους πελάτες μας.