Υπηρεσίες

Η Helixland παρέχει υπηρεσίες τεχνογνωσιακής υποστήριξης για την κατασκευή και το στήσιμο νέων μονάδων εκτροφής σαλιγκαριών. Η εμπειρία μας και η επιστημονική μας κατάρτιση στο χώρο της εκτροφής σαλιγκαριών μας δίνει τη δυνατότητα να αναλάβουμε εξ ολοκλήρου το στήσιμο και την οργάνωση της μονάδας σας από την αρχή έως την επιτυχία.

Ολοκληρωμένο πακέτο εκτροφής σαλιγκαριών:

Περιλαμβάνει μεταλλικό σκελετό, τεχνογνωσιακής υποστήριξης, αναπαραγωγικά ώριμους γεννήτορες, τροφές (για πάχυνση και αναπαραγωγή).

Για εκτροφείς με υφιστάμενες μονάδες χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα, κατόπιν επίσκεψης στον χώρο σας και εκτίμησης της κατάστασης, μπορούμε να σας παρέχουμε λύσεις που θα εξασφαλίσουν την παραγωγή σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για μια πρώτη επαφή!

Η αναπαραγωγή των γεννητόρων είναι το πρώτο στάδιο στην εκτροφή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκινάμε την εκτροφή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Παρέχουμε πλήρως γεννητικά ώριμους γεννήτορες, εγγυημένους, σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την εκτροφή σαλιγκαριών.

Η helixland διαθέτει προς αγορά και γόνο (νεαρά σαλιγκάρια), δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους εκτροφείς να τον χρησιμοποιήσουν προς πάχυνση με σκοπό να έχουν νωρίτερα προϊόν σε εμπορεύσιμο μέγεθος.