• Το προϊόν διατίθεται νωπό (ζωντανά σαλιγκάρια) σε διχτάκι αφού πρώτα έχει υποστεί καθαρισμό του πεπτικού του συστήματος ώστε να είναι έτοιμα για μαγείρεμα.

 

 

  • Δυνατότητα διάθεσης όλο τον χρόνο.

 

 

  • Η αναπαραγωγή των γεννητόρων είναι το πρώτο στάδιο στην εκτροφή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξεκινάμε την εκτροφή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο! Παρέχουμε πλήρως γεννητικά ώριμους γεννήτορες, εγγυημένους, σε όσους ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν την εκτροφή σαλιγκαριών.

 

 

  • Η helixland διαθέτει προς αγορά και γόνο (νεαρά σαλιγκάρια), δίνωντας έτσι τη δυνατότητα στους εκτροφείς να τον χρησιμοποιήσουν προς πάχυνση με σκοπό να έχουν νωρίτερα προϊόν σε εμπορεύσιμο μέγεθος.